davidwong.com
Summer 2004

Socks

2004-09-18
Socks

Urumqi

Xinjiang Time

2004-09-06
Xinjiang Time

Urumqi

Weekend Excursion

2004-09-02
Weekend Excursion

Turfan

Social Butterfly

2004-08-16
Social Butterfly

Urumqi

The Pad

2004-08-01
The Pad

Urumqi

Birthday

2004-07-20
Birthday

Urumqi

Getaway II

2004-07-03
Getaway II

Xi'an

Getaway

2004-06-22
Getaway

Hong Kong